HOME โปรแกรม อบรม บริการที่ปรึกษาในการทำระบบ การชำระเงิน รวมภาพกิจกรรม ติดต่อเรา

      1.โปรแกรม(PROGRAMS)

   1.1 กฎหมายสิ่งแวดล้อมความปลอดภัยและการประเมินความสอดคล้อง

 

    โปรแกรมกฎหมายสิ่งแวดล้อมความปลอดภัยและ
            การประเมินความสอดคล้อง
               จะช่วยให้ท่าน

1. ประเมินความสอดคล้องได้ถูกต้องตามข้อกำหนดของระบบบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (ข้อกำหนด 4.5.2 ของ ISO 14001, OHSAS 18001 และ TIS18001)
2. ประหยัดเวลาในการทำเอกสารและสะดวก ลดความผิดพลาด  

3. สามารถค้นหากฎหมายได้รวดเร็ว หลากหลายหมวดหมู่ เช่น ค้นหาตามช่วงเวลา ค้นหาตามหน่วยงานที่ออกกฎหมาย ค้นหาตามประเภทของการประกอบกิจการ ค้นหาตามมลพิษสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยไม่ต้องผ่านระบบอินเตอร์เน็ต
4. ใช้ระบบฐานข้อมูล มีระบบเตือนเพื่อป้องกันการลืมประเมิน

 
คลิกดูตัวอย่างโปรโมชั่นพิเศษ
คลิกเลย

1.2  CPAR การแก้ไขเชิงป้องกัน
        โปรแกรม CPAR  การแก้ไขเชิงป้องกัน
               จะช่วยให้ท่าน

1. แก้ไขปัญหาหรือความไม่สอดคล้องได้ตรงประเด็นและแก้ไขที่สาเหตุ
2. มีระบบการทบทวนประสิทธิผลการแก้ไขก่อนปิดประเด็นปัญหา ซึ่งเป็นไปตามข้อกำหนดมาตรฐานระบบจัดการต่างๆ เช่น ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, TIS 18001, TS 16949  
3. มีตัวช่วยติดตามความคืบหน้าของการแก้ไขปัญหา ทำให้ผู้ดูแลระบบไม่ต้องเสียเวลามาคอยติดตามเอง แค่คลิกก็รู้ความคืบหน้าและสามารถออกรายงานสถานะของปัญหาที่ยังไม่ปิดได้อีกด้วย  สะดวก รวดเร็ว ประหยัดเวลา
4. สามารถวิเคราะห์ข้อมูลเป็นกราฟได้
5. สามารถค้นหาได้ว่า ปัญหาแบบเดิมเคยเกิดซ้ำในอดีตมาก่อนหรือไม่ 
 

คลิกดูตัวอย่าง


  คลิกเลย
1.3 การควบคุมเอกสาร
                โปรแกรมการควบคุมเอกสาร

1. มีการออกแบบให้ตรงตามข้อกำหนดและสอดคล้องกับมาตรฐานของระบบบริหารจัดการต่างๆ
2. ออกเอกสาร แก้ไข ทบทวน อนุมัติและแจกจ่ายเอกสารผ่านคอมพิวเตอร์ มีระบบช่วยติดตามดูว่ากระบวนการออกเอกสารอยู่ในขั้นตอนใด
3. ขจัดปัญหาเอกสารไม่อัพเดท เอกสารหาย
4. ประหยัดเวลา ไม่ต้องตามเซ็นต์เอกสาร
5. ลดการใช้กระดาษโดยไม่จำเป็น
 
 
 

คลิกดูตัวอย่าง
คลิกเลยข้อแนะนำติชม

 

Tel:081-256-8891, 083-038-7559 Email: isosmartpro@gmail.com

 
  
view