HOME โปรแกรม อบรม บริการที่ปรึกษาในการทำระบบ การชำระเงิน รวมภาพกิจกรรม ติดต่อเรา
ตารางหลักสูตรอบรม ประจำปี 2563
ลำดับ  หลักสูตร วันที่จัดอบรม
1 จับประเด็นกฎหมายสิ่งแวดล้อม 2 เมษายน 2563
2 จับประเด็นกฎหมายความปลอดภัย 3 เมษายน 2563
3 ข้อกำหนด ISO 45001 เพื่อการนำไปใช้ 28 เมษายน 2563
4 BBS 15 พฤษภาคม 2563
5 รวมข้อกำหนด ISO 9001 และ ISO 14001 เพื่อการนำไปใช้ 29 พฤษภาคม 2563
ข้อแนะนำติชม

 

Tel:081-256-8891, 083-038-7559 Email: isosmartpro@gmail.com

 
  
view