ที่ปรึกษา ISO 9001:2015 ระบบบริหารคุณภาพ

ที่ปรึกษา รับทำ ISO 9001:2015 
ระบบการบริหารงานคุณภาพ

ISO 9001:2015 ระบบการบริหารงานคุณภาพ
เป็นมาตรฐานสากลที่องค์กรธุรกิจทั่วโลกให้ความสำคัญ
ใช้ควบคุมระบบบริหารงานภายในองค์กร

มุ่งเน้นสร้างความพึงพอใจต่อลูกค้าสูงสุด รวมถึงการปรับปรุงองค์กรอย่างต่อเนื่อง
สามารถนำไปใช้ได้กับทุกองค์กร
ไม่ว่าจะเป็นภาคอุตสาหกรรมการผลิต
หรือการบริการทั้งรัฐและเอกชน ไม่มีขีดจำกัดว่าจะต้องเป็นองค์กรใหญ่ที่มีการลงทุนสูง
หรือมีจำนวนบุคคลากรจำนวนมากเท่านั้น
แต่สามารถใช้ได้ทั้งองค์กรวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อม (SME) เพื่อช่วยยกระดับคุณภาพผลิตภัณฑ์และบริการให้เทียบเคียงกับองค์กรขนาดใหญ่


ISO 9001:2015 มีประโยชน์อย่างไร

 • องค์กรเกิดภาพลักษณ์ที่ดีในเรื่องคุณภาพของผลิตภัณฑ์และบริการ
 • ทำให้องค์กรกลายเป็นคุ่แข่งที่แข็งแกร่งในตลาด
 • การจัดการที่มีคุณภาพที่ดีขึ้นจะช่วยให้องค์กรตอบสนองความต้องการของลูกค้า
 • ช่วยให้องค์กรประหยัดเวลาเงินและทรัพยากร ลดความผิดพลาดและเพิ่มผลกำไร
 • กระตุ้นให้พนักงานมีส่วนร่วมในกระบวนการและทำให้การทำงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
 • เอาชนะใจลูกค้าด้วยการบริการที่เหนือระดับ
 • ขยายโอกาสทางธุรกิจด้วยการแสดงให้เห็นถึงการปฏิบัติตาม


เริ่มต้นทำ ISO 9001:2015 

 • วางแผนทำระบบ
  แต่งตั้งทีมงานทำระบบด้วยกัน
 • อบรม
  เพื่อให้ทราบถึงขั้นตอนการปฎิบัติที่ถูกต้องตามข้อกำหนด
 • นำระบบไปใช้
  เริ่มนำไปใช้ปฎิบัติ และติดตามการนำไปใช้ ประเมินความเข้าใจ แก้ไขประเด็นที่ตรวจพบ เพื่อมั่นใจในการผ่านการรับรอง 
 • ยื่นขอการรับรอง
  องค์กรจะยื่นขอรับรอง โดย certification body (CB) ซึ่งเราจะช่วยคุณในการแก้ไขข้อบกพร่อง จนได้การรับรอง

 

พูดคุยกับ ที่ปรึกษา ISO ของเรา แล้วคุณอาจจะประหลาดใจกับวิธีการที่คุณเคยทำผ่านมา

เราจะช่วยพัฒนาปรับปรุงและดำเนินการตามระบบการจัดการคุณภาพของคุณ

เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรฐาน ISO 9001: 2015 ราคาพิเศษ

โทร 02-147-5821, 081-256-8891, 083-038-7559

Email: isosmartpro@gmail.com