การชำระเงิน
 

           วิธีการชำระเงิน

                    กรุณาชำระเงินโดยการโอนเงินผ่านธนาคารดังรายละเอียดด้านล่าง
                    1. เมื่อโอนเงินเรียบร้อยแล้ว
โปรดส่งหลักฐานการโอนเงินโดยการ
                    2. แฟ็กซ์มาที่ 02-077-5538 หรือ
สแกนหลักฐานการโอนเงินแล้ว
                    3. ส่งอีเมล์มายัง isosmartpro@gmail.com

                    4. โปรดเขียนชื่อผู้ติดต่อ ชื่อบริษัท ที่อยู่ เบอร์โทร เบอร์แฟ็กซ์ และอีเมล์ให้ชัดเจน

                        เพื่อสามารถติดต่อกลับและออกใบเสร็จส่งไปให้ได้ถูกต้อง

                        ชื่อบัญชี
บริษัท ไอเอสโอสมาร์ทโปร จำกัด
                                 
                                                          สาขาย่อยวัชรพล
                                            796-2-10209-8
                         
                               
                               
                                         สาขา
วัชรพลรามอินทรา
                                                         161-2-223430                                            
สาขาโลตัสวัชรพล
                                              002-0-10710-8
 
 

 

 

 

 

 

 

*ทางบริษัทไม่มีนโยบายให้พนักงานรับส่งเอกสารไปรับเงินสดจากลูกค้า ฉะนั้นโปรดอย่าหลงเชื่อคำแอบอ้างใดๆ 

161-222343-0