** มีกฎหมายสิ่งแวดล้อมความปลอดภัยมากมายที่ต้องจัดการ ถ้าต้องพิมพ์ออกมาใส่แฟ้มคงไม่ไหว เป็นหนังสือกฎหมายก็ค้นหายาก จัดการไม่สะดวก ลองมองหาตัวช่วยอื่น ดีกว่าไหม? จะได้ไม่ต้องปวดหัว !

ประกอบด้วย

1. รายชื่อกฎหมายตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน (อัพเดทล่าสุดทุกเดือน) 

2. หน่วยงานที่ออกกฎหมาย 

3. กิจการที่กฎหมายบังคับใช้ 

4. วันเดือนปีที่ออกกฎหมาย 

5. มลพิษหรืออันตรายที่เกี่ยวข้อง

6. มีไฟล์กฎหมายต้นฉบับซึ่งเป็น pdf ไฟล์ ให้ด้วย

** ทั้งหมดนี้ราคาเพียง 2,500 บาท ต่อปี (ราคายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)

** สะดวกในการใช้ สามารถนำไปจัดเรียงได้ตามต้องการ ค้นหาและอ้างอิงได้ง่าย  

เหมาะสำหรับ 

1. ท่านที่ทำระบบ ISO 14001, ISO 45001, IATF 16949:2016

2. ท่านที่กำลังเริ่มจัดทำระบบ ISO 14001, ISO 45001, IATF 16949:2016 และจะขอการตรวจ รับรองระบบในอนาคต 

3. ผู้ที่เกี่ยวข้องกับระบบ ISO 14001, OHSAS 18001, IATF 16949:2016 โดยเฉพาะผู้ตรวจประเมินระบบ ตัวแทนผู้บริหาร (MR)

4. ท่านที่ต้องการจัดระเบียบเอกสารกฎหมายให้เป็นระบบ 

5. ผู้สนใจทั่วไป