1.กรุณาชำระเงินโดยการโอนเงินผ่านบัญชีธนาคารที่ระบุไว้ด้านล่าง 

[Please transfer payment to our bank accounts as detail below]

2.ส่งอีเมล์แนบหลักฐานสลิปการโอนเงินมายัง isosmartpro@gmail.com พร้อมทั้งระบุ ชื่อผู้ติดต่อ ชื่อบริษัท และเบอร์โทรติดต่อกลับ                                                  

[Please email the transfer slip/evidence to isosmartpro@gmail.com with company name and contact person identified.]

3.หรือ ส่งแฟ็กซ์หลักฐานสลิปการโอนเงินมายัง 02-147-5821  พร้อมทั้งระบุชื่อผู้ติดต่อ ชื่อบริษัท และเบอร์โทรติดต่อกลับ                     

[Or please fax the transfer slip/evidence to 02-147-5821  with company name and contact person identified.]

4.โปรดระบุ ชื่อบริษัท ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ เบอร์แฟ็กซ์ อีเมล์ ให้ชัดเจนเพื่อจะได้สามารถออกใบเสร็จส่งไปให้ได้ถูกต้อง และสามารถติดต่อกลับได้                                                                     

[Please clearly identify your company name and address including telephone/fax no. and email then receipt/tax invoice would be issued correctly.]

กรณีหักภาษี ณ ที่จ่าย 3% ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่ 0105554098974 บริษัท ไอเอสโอสมาร์ทโปร จำกัด 99/3 ถนนเพิ่มสิน แขวงออเงิน 

เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร 10220

1.[For 3% withholding tax, please define as follow; 

TAX ID 0105554098974 

ISO Smart PRO Co., Ltd. 

99/3 Permsin Road, O Ngoen Subdistrict, Saimai District, Bangkok 10220]

ขอขอบพระคุณอย่างสูงที่ท่านเลือกใช้บริการของ ไอเอสโอ สมาร์ท โปร

Thank you very much for choosing ISO Smart PRO Co., Ltd.

 

ISO Smart PRO Co., Ltd. Bank Accounts

Kasikorn Bank: Account no. 796-2-10209-8

The Siam Commercial Bank: Account no. 161-2-223430

Bangkok Bank: Account no. 002-0-10710-8